Dades registrals

Dades registrals: entitat registrada per la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia/Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques número 39182 del 18/05/2009.

 

Registre municipal d’entitats: número 537 Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del Gai Saber.

 

Targeta d’identificació fiscal. NIF: G65135550

 

Denominació: Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del Gai Saber

 

Domicili/Seu social: Carrer Transversal, número 5, 08304, Mataró (Barcelona)

 

Administració: AEAT 08120 Mataró

 

Data del NIF definitiu:01-07-2009

 

Codi electrònic: D4D6D7C8BFB30B8E

PLUMAS (8)

Contactar